Výběrové řízení na rezidenční místa v oboru pediatrie

Medima s.r.o. se sídlem Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 Libuš
ordinace PLDD v Českém Brodě, Žižkova 1311, 282 01

vyhlašuje dne 13. května 2024 ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186/2009 Sb. výběrové řízení na dvě rezidenční místa lékaře v oboru Pediatrie.

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli datovou schránkou 9ckq7pa, písemně nebo po předchozí dohodě osobně od 15. května 2024 do 30. června 2024.

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronickou poštou.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit

kteří mají zájem vykonávat po úspěšném dokončení specializačního vzdělávání a získání specializované způsobilosti povolání lékaře v oboru pediatrie, zejména v primární péči.

Doklady nutné k ú  časti na výběrovém řízení:

Hodnotící kritéria:

Způsob hodnocení uchazečů: hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Kontakty pro případné dotazy:

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
milan@cabrnoch.cz
602 165 449