V naší ordinaci vystavujeme posudky pro naše registrované pacienty.

Vystavujeme lékařské posudky. Pro případ, že rodiče žádají “jenom razítko” sdělujeme, že razítka prodávají v papírnictví.

Posudky vystavujeme na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců dítěte a předáváme je do jejich rukou. Děti starší patnácti let mohou o posudek požádat i bez přítomnosti rodičů.

K vydání posudku je třeba se do ordinace objednat, a to telefonicky se sestrou, nejlépe v ranních hodinách mezi 8. a 9. hodinou. Objednejte se prosím nejpozději dva týdny předem. 

Nenechávejte prosím posudek na poslední chvíli, můžete se dostat do časové tísně!

Než se k nám objednáte pro vystavení posudku, prosím přečtěte si základní informace a ujistěte se, že mát všechny podklady potřebná pro vystavení posudku.

Některé posudky vystavíme rodičům i bez přítomnosti dítěte, jiné vyžadují vyšetření dítěte a musíte je přivést s sebou.

Děkujeme.

Omluvenky nevydáváme ani nepotvrzujeme

Omluvenky do školy v případě nemoci nebo krátkodobé neúčasti na tělesné výchově potvrzují dětem rodiče.

Rodiče či zákonní zástupci dítěte nesou odpovědnost za to, že se dítě řádně účastní školní výuky a také omlouvají nepřítomnost dítěte ve škole.

Pokud má škola ve výjimečných případech potřebu potvrzení rodičů ověřit, může se ředitel školy obrátit na lékaře, nejlépe prostřednictvím datové schránky, která zajišťuje ochranu důvěrných osobních údajů. 

Přihláška do mateřské školy

Pro přihlášení do mateřské školy potvrzuje registrující praktický lékař pro děti a dorost Evidenční list pro dítě v mateřské škole.

Pro potvrzení evidenčního listu je třeba znát jméno a adresu mateřské školy.

řihláška ke studiu

Na žádost pacienta resp. jeho zákonných zástupců vydáváme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (k přihlášce ke studiu na střední nebo vysoké škole). Většina škol takový posudek vyžaduje spolu s přihláškou ke studiu.

Vydání posudku se řídí zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláškami 98/2021 Sb. a 79/2013 Sb.

Posudek vydáváme na základě písemné žádosti. Formulář žádosti si můžete stáhnou a připravit si jej před návštěvou ordinace.

Formulář můžete stáhnout zde: Posudek_Skola

K vydání posudku se objednejte prosím nejpozději dva týdny předem. V některých případech je pro vydání posudku potřeba vyjádření specializovaného lékaře. Náš posudek potom vydáme do 10 dnů od doručení vyžádaného vyjádření.

Nenechávejte prosím posudek na poslední chvíli, můžete se dostat do časové tísně a promeškat termín pro podání přihlášky na školu.

Nově od roku 2024 vydáváme posudek, který může obsahovat nejvýše tři studijní obory. Pro vydání posudku je třeba znát :

  • kód a název oboru vzdělávání
  • případná zdravotní rizika, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce  (dle Nařízení vlády č. 432/2003 Sb.) ve kterých bude žák/student pracovat
  •  
Posudek pro školní a mimoškolní aktivity

Na základě žádost zákonných zástupců dítěte vydáváme posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích, škole v přírodě a výuce plavání.

Posuzujeme zdravotní stav dítěte vzhledem k plánovaným aktivitám.

Podmínkou pro vydání posudku je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vydaný posudek je platný dva roky od vydání, doporučujeme rodičům, aby ho uschovali pro možné opakované použití.

Posudky pro sport

Vydávání posudků pro sportovní aktivity (posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu) se řídí zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 391/2013 Sb.

Posudky se vydávají rozdílně pro 

  • organizovaný sport, neorganizovaný sport a tělesnou výchovu
  • výkonnostní sport (organizované sportovní soutěže)

Posudek pro výkonnostní sport vyžaduje podrobnější vyšetření.

Lékařský posudek pro sportovce věnující se vrcholovému sportu a pro vzdělávání ve školách se zaměřením na sport vydává specializovaný sportovní lékař.

Žadatel vyplní Dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce.

Potravinářský průkaz

Změnou zákona byl potravinářský průkaz zrušen od 1. července 2023.

Potravinářský průkaz nevydáváma a nepotvrzujeme.