Zde najdete základní informace o tom, co dělat, když má dítě kašel.

Kašel není onemocnění, ale příznak, projev, který může způsobit řada příčin.

Nejčastěji je kašel projevem akutního, případně i chronického zánětlivého onemocnění dýchacích cest. Kašlem se projevuje také například vdechnutí cizího tělesa, podráždění při vdechování vzduchu znečistěného kouřem nebo prachem či jinými dráždivými látkami. Setkáváme se i s kašlem tzv. psychogenním, který je způsoben duševním stavem dítěte.

Rozeznáváme kašel suchý, kdy dítě nic nevykašlává, a kašel vlhký, kdy dítě vykašlává hleny. Při zánětu hrtanu (laryngitis) je typicky kašel suchý, dráždivý, štěkavý. 

Za akutní pokládáme kašel, který trvá do 4 týdnů. Dítě může kašlat i při lehčím zánětu horních dýchacích cest dva až tři týdny. Pokud trvá kašel více jak 4 týdny, pokládáme jej za chronický.

Jak kašel léčíme?

Na prvním místě jsou režimová opatření. 

Uložíme dítě na lůžko, zajistíme klid a odpočinek. 

Podáváme nápoje, dítě by mělo více pít. Pokud je dítě pouze kojeno a matka má dostatek mléka, není třeba podávat jiné nápoje, ale dítěti nabízíme kojení častěji.Větším dětem můžeme podávat vhodné čaje, vodu, u větších dětí minerálku, ovocné šťávy. Není až tak důležité co dítě pije, ale je důležité, kolik tekutin vypije.

Zajistíme dostatek čerstvého vzduchu, často ale krátce větráme. Vzduch v místnosti by měl být vlhký, použijeme zvlhčovač nebo velkou plochu navlhčené látky (prostěradlo). Nepřetápíme, horký suchý vzduch kašel zhorší.

Kašel často, zvláště u menších dětí, způsobují hleny z nosohltanu, které stékají do dýchacích cest a dráždí dítě ke kašli. Tomu pomůžeme zvýšenou polohou, kdy nejlépe podložíme matraci vhodným klínem (stočenou osuškou,…).

Důležitým opatřením je čištění nosu. Průchodný nos usnadní dýchání, umožní kojenci lépe stá mléko a nápoje. Základním opatřením je rozpuštění hlenu třeba mořskou vodou a následné důkladné odsátí hlenu odsávačkou, Pokud již dítě umí smrkat, pobízíme jej k častému vysmrkávání.

V podávání léků proti kašli jsme zdrženlivý, dětem do 3 let je podáváme až po poradě s lékařem.

Při výběru léku na kašel je třeba zvážit, zda chceme tlumit suchý dráždivý kašel nebo zda chceme podpořit vykašlávání hlenů při vlhkém kašli. Jedním z nejvýhodnějších léků je čaj s medem. 

U dětí, které trpí respiračním onemocněním a užívají léky, znají obvykle rodiče doporučení jak postupovat a které léky podat při obtížích.

Kdy vyhledáme lékaře

V případě dětí mladších než 3 měsíce vyhledáme při kašli lékaře bez odkladů.

Bez odkladů vyhledáme lékaře, když je kašlající dítě hodně unavené, schvácené, apatické, spavé, stěžuje si na velkou bolest hlavy. Stejně tak pokud dítě obtížně dýchá, zadýchává se.

U starších dětí vyhledáme lékaře, když dítě kašle více jak 3-4 dny, i když je doma v klidu na lůžku.

Kdy voláme záchranku

Záchrannou službu voláme, když je dítě dušné, dýchá obtížně a zadýchává se. Stejně tak když je dítě  v bezvědomí, nereaguje, promodrává v obličeji.

Dušnost může být jak při nádechu – dítě se nemůže nadýchnout, tak při výdechu, dítě obtížně vydechuje. Samozřejmě i v případech, kdy dítě nedýchá, v takových případech zahajujeme laickou resuscitaci – umělé dýchání – která může dítěti zachránit život. Při podezření na vdechnutí cizího tělesa je součástí resuscitace pokus o jeho odstranění. Resuscitujeme vždy až do příjezdu lékaře.