Ceník úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník je zpracován v souladu s vyhláškou č. 134/1998 Sb. a 396/2021 Sb. příloha č.2 odst. 9.

Administrativní výkon PLDD

200 CZK

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů,
zprávy pro soud apod. à 15 minut

250 CZK

Kopie zdravotnické dokumentace á 15 minut

250 CZK

Kopie zdravotnické dokumentace 1 strana

7 CZK

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro sportovní prohlídku (pro vrcholový sport), bez nutnosti vyšetření

300 CZK

Opis očkovacího průkazu

400 CZK

Potvrzení pro pojišťovnu o proběhlém úrazu, posouzení pro účely odškodnění á 15 minut, bez nutnosti vyšetření

350 CZK

Cílené vyšetření pro sociální zabezpečení

428 CZK

Konzultace v problematice nesouvisející s poskytovanou zdravotní péčí (vybavení na dovolenou apod.) à 15 minut

400 CZK

Konzultace PLDD distanční

300 CZK

Vyšetření krevní skupiny na žádost (odběr + laboratoř)

800 CZK

Náušnice aplikace 1

300 CZK

Náušnice aplikace 2

600 CZK

Náušnice plastová 1 ks

300 CZK

Náušnice titan 1 ks

350 CZK

Klinické vyšetření pacienta pro vydání posudku
(připočte se k vydání posudku)

500 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku do mateřské školky, jeslí, bez nutnosti vyšetření

300 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro školy (posudek je platný 2 roky), bez nutnosti vyšetření

300 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku na střední nebo vysokou školu

300 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro účely krátkodobých brigád, práce s dětmi apod. (kromě práce v potravinářství), bez nutnosti vyšetření

250 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro vydání potravinářského průkazu

250 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro výkonnostní sport, bez nutnosti vyšetření

250 CZK

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, bez nutnosti vyšetření

250 CZK

Potvrzení o prodělání COVID 19

150 CZK

Posouzení zdravotního stavu pro řidičský průkaz včetně vyšetření pacienta

500 CZK

Vystavení předpisu na žádost pacienta nebo zákonného zástupce, bez nutnosti vyšetření

100 CZK

Zapůjčení kojenecké váhy 1 den

25 CZK

Zapůjčení kojenecké váhy vratná záloha

1 000 CZK

Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace à 30 minut

400 CZK

Test Covid19

300 CZK

Epizoda péče

100 CZK

Komplexní vyšetření PLDD do 6 let

1 200 CZK

Opakované komplexní vyšetření PLDD do 6 let

900 CZK

Cílené vyšetření dítěte PLDD do 6 let

450 CZK

Kontrolní vyšetření PLDD do 6 let

350 CZK

Komplexní vyšetření PLDD nad 6 let

1 000 CZK

Opakované komplexní vyšetření PLDD nad 6 let

700 CZK

Cílené vyšetření dítěte PLDD nad 6 let

250 CZK

Kontrolní vyšetření PLDD nad 6 let

150 CZK

Vyšetření refrekce PlusOptix (zahrnuje vyšetření, poučení pacienta a administrativní výkon)

400 CZK

Streptest

300 CZK

Kvantitaivní stanovení CRP POC test

200 CZK

Kvantitativní stanovení hemoglobinu POC test

200 CZK

Vyšetření otoskopie

200 CZK

Odběr materiálu jiného než krev

100 CZK

Odběr krve ze žíly

100 CZK

Analýza moči chemicky (bez odběru)

50 CZK

Injekce i.m, s.c. nebo i.d.

50 CZK

Odstranění malých lézí kůže

150 CZK

Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10cm2

200 CZK

Edukační pohovor lékaře s nemocným nebo rodinou

300 CZK

Edukační pohovor lékaře s rodinou při očkování

500 CZK

Očkování na žádost pacienta do 6 let

500 CZK

Očkování na žádost pacienta nad 6 let

300 CZK

Očkování proti klíšťové encefalitidě – FSME 0,25

900 CZK

Očkování proti klíšťové encefalitidě – FSME 0,50

1 000 CZK

Očkování rotaviry Rotarix

1 900 CZK

Očkování Prevenar 13

1 600 CZK

Očkování Bexsero

2 200 CZK

Očkování Trumenba

2 100 CZK

Očkování Nimenrix

1 500 CZK

Očkování Menquadfi

1 500 CZK

Očkování Varicella do 6 let

1 800 CZK

Očkování Gardasil 9

3 700 CZK

Očkování Hepatitis A 720

1 200 CZK

Očkování Hepatitis A 1440

1 600 CZK