Zde naleznete základní informace o zdravotních službách, které poskytujeme v naší ordinaci.

Základem naší práce je péče o registrované pacienty ve věku od narození do dovršení devatenácti let věku.

Našim pacientům poskytujeme preventivní péči, zejména pravidelné preventivní prohlídky a očkování – více o očkování zde.

V případě nemoci poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči.

Kromě klinického vyšetření provádíme v ordinaci rychlou diagnostiku, tzv. POCT (Point Of Care Test)

  • otoskopické vyšetření – vyšetření zevního zvukovodu středouší k vyloučení zánětu – více informací
  • měření saturace O2 v krvi – přístrojové vyšetření vypovídající o stavu okysličení krve, k vyloučení závažných onemocnění dýchacích cest a krevního oběhu
  • vyšetření CRP – krevní (C reaktivní) protein který signalizuje probíhající zánět – více informací
  • hemoglobin – stanovení koncentrace krevního barviva, která signalizuje možnou chudokrevnost
  • streptest – přístrojové vyšetření k vyloučení přítomnosti bakterie streptokoka – více informací
  • chemické vyšetření moči testovacími proužky v vyloučení změn řady biochemických parametrů svědčících pro onemocnění ledvin a močových cest
  • urikult – kultivační vyšetření moči k vyloučení přítomnosti bakterií a případně ke stanovení jejich charakteru
  • PlusOptix – vyšetření zraku k vyloučení očních onemocnění od věku dítěte 6 měsíců  pomocí automatického refraktoru – více informací
  • měření krevního tlaku
  • měření váhy, výšky, stanovení BMI a zařazení pacienta do percentilových růstových grafů

Ve spolupráci se dvěma certifikovanými biochemickými laboratořemi provádíme celou širokou škálu laboratorních vyšetření.

Ve spolupráci se sonografickými a rentgenologickými pracovišti zajišťujeme plnou škálu zobrazovacích vyšetření.

Spolupracujeme s řadou specializovaných lékařů, s lékárnami i s nemocnicemi a jejich specializovanými pracovišti – kontakty najdete zde.

Našim registrovaným pacientům zajišťujeme na jejich žádost posudkovou péči v souladu s platnými zákony a předpisy – více informací zde.

V naší ordinaci ošetříme i neregistrované pacienty v případě akutních onemocnění v režimu neodkladné péče.