Očkování je zásadním opatřením proti šíření závažných onemocnění. Je velkou vymožeností moderní pediatrie. Chrání děti před závažným onemocněním a současně jejich okolí, doma i v kolektivních zařízeních, před šířením nemocí.

V naší ordinaci nabízíme očkování pravidelná i volitelná.

Pravidelná očkování jsou povinná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Je povinností rodičů nebo zákonných zástupců dítěti očkování zajistit.

K očkování používáme nejmodernější, šetrné a vysoce účinné očkovací látky podle posledních odborných doporučení.

Rádi vysvětlíme rodičům našich pacientů vše, co s očkováním souvisí.

Vysvětlivky:

červená barva = pravidelné (povinné) očkování)

modrá barva = doporučené očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění

žlutá barva = doporučené očkování bez úhrady, případně s příspěvkem zdravotní pojišťovny

Hexavakcína

Očkování proti šesti závažným onemocněním: 

Očkování je zařazeno mezi pravidelná očkování, je tedy podle zákona povinností rodičů svému dítěti toto očkování zajistit.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu, u kojenců nejčastěji do stehna, u batolat a starších dětí do ramene.

Očkování zahajujeme po dovršení dvou měsíců věku dítěte. Je provedeno dvěma dávkami v odstupu nejméně dvou měsíců. Třetí posilovací dávky se podává s odstupem nejméně šest měsíců od dávky druhé. 

V pěti letech věku dítěte se podává posilovací dávka, která obsahuje očkování proto tetanu, záškrtu a černému kašli. 

V deseti letech věku se podává posilovací dávka, která obsahuje očkování proto tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně.

Aktuálně používáme očkovací látky Infanrix Hexa, Boostrix  (v pěti letech) a Adacel Polio (v deseti letech).

MMR

Očkování proti třem závažným onemocněním: 

  • spalničky
  • zarděnky
  • příušnice

Očkování je zařazeno mezi pravidelná očkování, je tedy podle zákona povinností rodičů svému dítěti toto očkování zajistit.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu, u kojenců nejčastěji do stehna, u batolat a starších dětí do ramene.

Očkování zahajujeme po dovršení třinácti měsíců věku dítěte jednou dávkou.

Druhá posilovací dávka se podává po dovršení pěti let věku.

Aktuálně používáme očkovací látku M-M-RVaxpro.

Rotaviry

Očkování proti průjmům způsobovaným rotaviry.

Očkovací látka je podávána perorálně, kojenci nakapeme do úst asi 1 ml sladkého roztoku.

Očkování patří mezi doporučená očkování a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Očkování hradí rodiče.

Očkování zahajujeme po dovršení věku 6 týdnů. Je prospěšné očkovat dítě co nejdříve, protože právě v útlém věku bývá průběh průjmových onemocnění závažnější.

Očkujeme dvěma dávkami v rozestupu nejméně jeden měsíc.

Očkování lze bezpečně podat současně s další vakcínou.

Aktuálně používáme očkovací látku Rotarix.

Meninkokoky

Očkování proti invazivním onemocněním způsobovaným meningokokem, bakterií Neisseria meningitidis.

Více informací zde.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu, u kojenců nejčastěji do stehna, u batolat a starších dětí do ramene.

Očkování patří mezi doporučená očkování. Ze zdravotního pojištění je hrazeno, pokud je zahájeno před dokončením prvního roku dítěte. Dále je hrazeno, pokud je zahájeno mezi 14. a 15. narozeninami dítěte. V jiném věku dítěte hradí očkování rodiče.

Očkování zahajujeme po dokončení věku dvou měsíců.

Kojence a batolata očkujeme proti meningokokům kmene B dvě dávkami v rozestupu nejméně dvou měsíců a následně jednou posilovací dávkou s odstupem nejméně šesti měsíců od druhé dávky.

Ve věku 18 měsíců doplňujeme očkování proti meningokokům kmenů A, C, W a Y jednou dávkou.

Školáky očkujeme dvěma dávkami  proti meningokokům skupiny B a jednou dávkou proti meningokokům skupin A, C, W a Y.

Očkování lze bezpečně podat současně s další vakcínou.

Aktuálně používáme očkovací látky Bexsero, Nimenrix a Trumenba.

Pneumokoky

Očkování proti invazivním onemocněním způsobovaným pneumokoky, bakterií Streptococcus pneumoniae.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu, nejčastěji do stehna.

Očkování patří mezi doporučená očkování. Ze zdravotního pojištění je hrazeno, pokud je zahájeno před dokončením sedmého měsíce věku dítěte. Pokud je očkování zahájeno později, hradí očkování rodiče.

Očkování zahajujeme po dokončení věku dvou měsíců.

Kojence a batolata očkujeme proti pneumokokům dvěma dávkami v rozestupu nejméně dvou měsíců a následně jednou posilovací dávkou s odstupem nejméně šesti měsíců od druhé dávky.

Očkování lze bezpečně podat současně s další vakcínou.

Aktuálně používáme očkovací látky Synflorix (pokrývá 10 kmenů bakterie), Prevenar 13 (pokrývá 13 kmenů) a Vacneuvance (pokrývá 15 kmenů). Očkovací látka Symflorix je v uvedeném věku dítěte hrazena bez doplatku, v případě Prevenar 13 a Vaxneuvance uhradí rodiče doplatek.

Klíšťová meningitida

Očkování proti virovému zánětu mozku, způsobovanému virem klíšťové meningoencefalitidy přenášeným klíšťaty.

Více informací zde.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu ramene.

Očkování patří mezi doporučení očkování. Ze zdravotního pojištění není hrazeno. Očkování hradí rodiče dítěte. Zdravotní pojišťovny poskytují rodičům na toto očkování příspěvek, různě podle pojišťovny.

Očkování zahajujeme obvykle po dokončení pravidelných a dalších doporučených očkování kojenců a batolat, nejčastěji ve věku tří let.

Očkování dospělých

V naší ordinaci zajišťujeme i očkování dospělých proti klíšťové meningoencefalitidě.

Očkování (u dětí i u dospělých) se provádí dvěma dávkami s rozestupem nejméně jeden měsíc a posilující dávkou po šesti měsících od druhé dávky. Další posilovací dávky se podávají po třech letech a dále vždy po pěti letech od předchozího očkování.

Aktuálně používáme očkovací látku FSME Immun.

Žloutenka typu A

Očkování proti virovému zánětu jater typu A, hepatitis A  (očkování proti žloutence typu B je součástí pravidelného = povinného očkování hexavakcínou a dostávají je všechny děti).

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu ramene.

Očkování patří mezi doporučená očkování. Ze zdravotního pojištění není hrazeno. Očkování hradí rodiče dítěte. 

Očkování se provádí od věku 1 roku. Očkujeme jednou dávkou, posilovací dávku podáváme od 6 do 12 měsíců od první dávky.

Očkování doporučujeme například při cestování do oblastí s nižším hygienickým standardem nebo před nástupem dítěte do kolektivních zařízení.

Aktuálně používáme očkovací látku Havrix.

Plané neštovice

Očkování proti planým neštovicím, způsobovaným virem varicella zoster.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu nebo podkožně, nejčastěji do ramene.

Očkování patří mezi doporučená očkování. Ze zdravotního pojištění není hrazeno. Očkování hradí rodiče dítěte. 

Očkování je možné od 9. měsíce věku dítěte, nejčastěji je provádíme po dokončení pravidelných a dalších doporučených očkování kojenců a batolat v druhém roce věku dítěte. Očkování je možné i později. Očkuje se dvěma dávkami s odstupem nejméně jeden měsíc, při očkování před dovršením prvního roku věku je odstup nejméně tři měsíce.

Očkovat lze i děti, které se s palnými neštovicemi setkaly. Pokud se očkování provede do tří dnů po setkání s nemocným, může onemocnění zabránit nebo zmírnit jeho průběh.

Očkujeme očkovacími látkami Varivax a Varilix. Obě tyto očkovací látky lze zaměnit.

Očkování proti chřipce

Očkování proti onemocnění virem chřipky je prováděno každý rok očkovací látkou s novým složením, které je připraveno podle typu viru, který je v očekávané sezóně nejpravděpodobnější.

Více informací zde.

Očkování patří mezi doporučená očkování a není plošně hrazeno ze zdravotního pojištění, pouze u rizikových skupin osob.

Očkujeme děti od věku 6 měsíců. Děti, které nebyly dříve očkovány, očkujeme dvěma dávkami v odstupu nejméně jednoho měsíce, ostatní děti již jen jednou dávkou.

Děti od 2 do 18 let lze očkovat také vakcínou intranasální, která se podává vstříknutím očkovacím látky do nosních dírek, bez injekce.

V roce 2022 jsme používali vakcíny Vaxigrip a Fluenz Tetra.

 

Covid 19

Očkování proti onemocnění způsobovanému virem Covid 19 jsme poskytovali jak dětem, tak dospělým zejména během roku 2021 a 2022.

Nyní je dostupné očkování již pro děti od věku 6 měsíců.

Vzhledem k tomu, že výrobci stále dodávají očkovací látky v balení pro 6 nebo 10 osob nemůžeme vzhledem k velmi malému zájmu o tato očkování aktuálně očkování zajistit.

Osoby se zájmem o očkování odkazujeme na očkovací centra, například v Oblastní nemocnic v Kolíně nebo Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze Krči.

Lidský papilomavirus

Očkování známé jako “očkování proti rakovině děložního čípku” je očkováním proti infekci způsobené lidským papilomavirem.

Onemocnění tímto virem může vést k rozvoji zhoubného nádorového onemocnění.

Očkovací látka je podávána injekčně do svalu ramene.

Očkování patří mezi doporučená očkování. Je hrazeno ze zdravotního pojištění v období od 13. do 14. narozenin dítěte, dívkám i chlapcům. V jiném věku hradí očkování rodiče. Nejlepší výsledky přináší očkování, pokud je provedeno před zahájením pohlavního života.

Aktuálně používáme očkovací látku Garasil 9.