Součástí primární péče v pediatrii je stále se rozvíjející oblast preventivní péče. Jejím cílem je předcházet onemocněním, případně včas odhalit vznikající onemocnění či poruchu růstu a vývoje dětí.

Kromě očkování jsou významnou součástí preventivní péče preventivní prohlídky. Jejich historie je v ČR dlouhá. České veřejné zdravotní pojištění hradí dětem a dorostencům širokou škálu preventivních prohlídek. Obsah preventivních prohlídek je stanoven zákonem o zdravotních službách a upřesněn souvisejícími vyhláškami.

Preventivní prohlídky

První měsíce a roky života dítěte jsou mimořádně důležité pro sledování jeho správného vývoje.

Prohlídka novorozence

Naše péče o novorozence začíná vstupní prohlídkou. Na tu zveme rodiče s novorozeným dítětem obvykle druhý den po propuštění z porodnice. 

Rodiče donesou propouštěcí zprávu z porodnice, případně další doklady. V této době rodiče obvykle neznají rodné číslo svého novorozence, požádáme je, aby nám je sdělili co nejdříve, jakmile se jej dozví.

Vstupní prohlídka

Pokud přijímáme do péče dítě starší, ne po porodu, zveme je s rodiči na vstupní prohlídku.

Při této prohlídce prověříme informace, které jsme získali od předchozích pediatra.

Preventivní prohlídky novorozence, kojence a batolete

V novorozeneckém věku provádíme kromě vstupní prohlídky novorozence preventivní prohlídku v 14 dnech života dítěte.

V kojeneckém věku provádíme preventivní prohlídky ve věku 6 týdnů, 3 měsíce, 4 měsíce, 6 měsíců, 8 a 12 měsíců věku dítěte. Termín prohlídky nemusí zcela přesně odpovídat dosaženém věku.

Další preventivní prohlídku provádíme ve věku 18 měsíců.

Preventivní prohlídky předškolních a školních dětí

Od věku 3 let provádíme preventivní prohlídku vždy v každém lichém roce, tedy při dovršení 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 let věku dítěte.

Obsah preventivních prohlídek

Každá preventivní prohlídka má stanovený určitý obsah, v návaznosti na věk dítěte.

Při každé preventivní prohlídce hodnotíme růst a vývoj dítěte, stav jeho výživy, provádíme základní klinické vyšetření dítěte. Hodnotíme jeho výživu. Vyšetřujeme sluch, zrak, hodnotíme komunikační schopnosti dítěte, jeho řeč a další. Kontrolujeme jeho očkování. Zjišťujeme, jaké nemoci dítě v mezidobí prodělalo.

Při vstupních a preventivních prohlídkách dětí od 3 let výše žádáme rodiče, aby donesli moč dítěte, kterou v ordinaci vyšetříme pomocí diagnostických proužků.

Některé preventivní prohlídky obsahují určitá specifická vyšetření, jako například hodnocení barvocitu či test na poruchy autistického spektra.

Obsah konkrétní preventivní prohlídky rodičům lékař na požádání podrobně vysvětlí.