Dne 1. dubna 2023

Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obrací rodiče dětí, kteří žádají o přijetí do naší soustavné péče.

Aktuálně je naše ordinace značně vytížena. Naše kapacita nám dovoluje přijmout v jednom měsíci pouze určitý počet dětí. Snažíme se vytvořit prostor i pro další pacienty.

Do péče přijímáme na prvním místě novorozence a děti ve věku do jednoho roku, které potřebují časté preventivní prohlídky a očkování. Dále přijímáme děti, které aktuálně nemají svého pediatra, například proto, že se přestěhovaly.

Prosím obraťte se telefonicky na sestru v době od 8 do 9 hodin, kromě úterý. Pokud to bude kapacitně možné, sestra vám nabídne termín, kdy bychom mohli vaše děti registrovat.

V případě vážného onemocnění ošetříme i děti, které jsme zatím nestihli registrovat. I k takovému ošetření se prosím objednejte telefonicky.

Věříme, že se nám podaří vytvořit takové podmínky, které nám brzy dovolí přijmout do péče všechny děti z Českého Brodu a okolí, které potřebují pediatra a obrátí se na nás. Sledujte prosím náš web. Děkujeme za pochopení.